سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چه زمانی همه چیز تغییر می کند؟

معمولاً در روزمرگی ها بارها شده از کاری یا از وضعیتی خسته شده باشیم و به خود بگوییم: دیگر بس است!

تعداد زیادی هستند که بارها به خود گفتند:

  • دیگر نمی خواهم پُر خوری کنم
  • دیگر نمی خواهم سیگار بکشم
  •  دیگر نمی خواهم سکوت کنم
  •  دیگر نمی خواهم محبت کنم
  • دیگر این زندگی را نمی خواهم و …

اما بعد از ساعتی فراموش می شود و دوباره همان کارهایی که به خود گفتیم: بس است دیگر انجام نمی شود، انجام شدند! همچنان محبت می کنیم ، همچنان در همان زندگی هستیم! هنوز در همان شغل هستیم و خیلی از تصمیم های دیگر که در آخر هیچ اتفاقی نیافتاده و همچنان در همان وضعیت هستیم.

چرا این اتفاق می افتد و هیچ چیز تغییر نمی کند؟

بیداری کامل در وجود شما رخ نداده است ، نقطه و جایگاهی در ذهن و قلب وجود دارد به نام نقطه بیداری در ذهن و نقطه بیداری در قلب، نقطه بیداری لحظه ای اتفاق می افتد که فرد از وضعیت موجود خسته شده و دوست دارد کاری انجام دهد.

تا حالا شده که قلب تان شکسته باشد؟

 

اگر این نقطه بیداری هر دو با هم اتفاق بیافتد همه چیز تغییر می کند، اگر فرد نمی داند از کجا شروع کند نشان می دهد که یکی از نقاط بیداری ها رخ داده است، ترکیب نقطه بیداری در ذهن با نقطه بیداری در قلب، قدرت بسیار زیادی دارد که می تواند همه چیز را تغییر دهد.

چه زمانی ترکیب بیداری اتفاق می افتد؟ زمانی که انجام دادن شرایط یا وضعیتی حسابی رنج آور شده باشد و ترس ها و نگرانی هایی که در ذهن وجود دارد کنار گذاشته شود.

زمانی که خودتان تغییر نکنید ، هیچ چیز تغییر نمی کند، تغییر همیشه از درون قلب و ذهن  شروع می شود.

تا زمانی که خواسته فقط در ذهن ساخته شده باشد معمولاً فرد فقط از وضعیت گلایه می کند و در آخر در همان وضعیت باقی می ماند! چون خواسته سطحی است با یا یک استراحت کوچک یا پاداش رفع می شود.

تا حالا دیدید که یکی از نزدیکان شما کامل عوض شده و آدم دیگری شده باشد؟

زمانی که خواسته عمیق و قلبی باشد آنوقت ناخودآگاه تمام تصمیم ، رفتار ، ژست و روش فرد تغییر می کند و روش دیگری در تصمیم و رفتار اجرا می شود و مسیری جدیدی در زندگی ایجاد می کند و تعهد جدی در فرد می سازد و شخصیت دیگری از آن می سازد.

یکی دیگر از راه های تغییر دادن همه چیز ((قول دادن به خود است)) چند بار به خودتان قول دادید اما به آنها وفا نکردید؟

دومین عامل اصلی تغییر نکردن همه چیز ((بد قولی و بد عهدی به خود است)) تا کنون همه ی ما یاد گرفتیم که به دیگران قول بدهیم و بعد به قول خود عمل کنیم به خاطر همین ناخودآگاه خود را متعهد می کنیم و هر طور شده به قولی که به دیگران دادیم وفا می کنیم تا نشان دهیم که آدم بدقولی نیستیم!

اما هیچ وقت همین میزان جدیّت ، اهمیّت و تعهد را به قولی که به خودمان دادیم و عهدی که با خود بسته ایم نگذاشتیم و به آنها وفا نکردیم به خاطر همین نمی توانیم همه چیز را تغییر دهیم.

حالا وقت آن رسیده که روش زندگی خود را تغییر دهیم و از این به بعد به قولی که به خود دادیم هر طور شده وفا کنیم و بد عهدی نکنیم.

پیشنهاد ما به شما چیست؟ آموزش هایی در فایل روانشناسی صاحب اختیار زندگیت باش وجود دارد که کمک می کند بهتر این موضوع را درک کنید و همه چیز را بهتر تغییر دهید و شاهد بهترین نتیجه باشید.

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر هم می توانید با شماره ۰۹۱۲۹۶۱۲۸۷۳ تماس بگیرید.

 

ارسال دیدگاه
توسط
تومان