سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هم زمانی و اتصال با کائنات چیست؟

در ابتدا باید گفت: همیشه رشد خاص و سازه منظم خاصی در جهان حاکم است و تمام اتفاق ها ، نتیجه ها ، جانوران ، جانداران ، گیاهان و انسان ها را مدیریت میکند و هر لحظه پیغامی برای انسان دارد.

هم زمانی و اتصال یعنی اینکه در مسیر این سازه و این نظم و وحدت جهانی قرار بگیرید و جزئی از این روند رشد شوید و الهام بگیرید و مانند یک درخت به صورت طبیعی رشد کنید راحت تر از قبل مسائل را حل کنید و  بهتر به خواسته های خود و نتیجه ای که می خواهید برسید.

از طرفی تمام علوم شناختی ، فلسفه و .. به خصوص علم روانشناسی و علوم زیستی هم ثابت کرده که  هم زمانی با کائنات حقیقت دارد و  هر چقدر انسان درک کند که در هر شر ایطی تنها نیست ، بهتر میتواند بدرخشد و به خواسته ها و مقصود خود برسد به همین دلیل نیاز است که به صورت جدی به این موضوع بپردازیم.

حالا چطور می شود در این هم زمانی قرار گرفت ؟

 اجازه دهید یک مثال بزنم تا بفهمید همزمانی با کائنات یا الهام گرفتن از کائنات چگونه است:

یک روز به یک تار عنکبوتی بر خوردم که بین دو درخت تنیده بود،  تارش خیلی خاص و منظم بود و سازه خاصی داشت طوری بود که با طوفان چند روز قبل خراب نشده بود همان لحظه به خودم گفتم: این سازه چقدر محکم و ضد طوفان است.

 این تار به خاطر اصولی که رعایت شده ، توانسته در برابر طوفان مقاوم باشد و خراب نشود، با این حال اگر تمام سازنده ها از طبیعت ایده بگیرند و راز آن را بفهمند و سعی کنند در تمام شرایط رعایت کنند آنوقت نتیجه هایشان خیلی متفاوت تر از گذشته می شود.

مانند خیلی از بزرگان که از مادر طبیعت الهام گرفتند و کارهای بسیار بزرگی انجام دادند.

طبیعت قانون ها و رازهایی در خود دارد که متاسفانه از نظر خیلی ها بی اهمیت است به همین دلیل با بی تفاوتی از کنار آنها می گذرند!

عنکبوت دقیقا وسط تاری که تنیده بود ایستاده بود وقتی می خواستم امتحان کنم که زنده است یا نه ، عنکبوت شروع کرد به فرار کردن ، همزمان که در مسیر خود به درخت یا جهت دیگر فرار میکرد((تار هم میزد)) انگار در محاسبات می گفت: من که مجبورم به درخت دیگری مهاجرت کنم،  چرا سازه و تار خودم را بیشتر نکنم! 

نکته بعدی این است که طبیعت همیشه در حال ساختن و رشد است، آیا ما هم همیشه در هر صورت در حال رش و حرکت هستیم؟

به عبارتی همزمانی و اتصال یعنی با اتفاق های خاص دنیا و طبیعت روبرو شوید و از آنها الهام بگیرید و مانند طبیعت در هر شرایطی سعی کنید در مسیر رشد قرار بگیرید تا بتوانید معجزه ها و نتیجه های خوبی مثل معجزه داشته باشید.

وقتی شما با چنین صحنه ای روبرو میشوید چطور به آنها نگاه میکنید و چطور آنها را تفسیر میکنید؟

اگر تفسیر درست و برداشت درستی از نشانه ها داشته باشید ، آنوقت همزمانی و همرنگ شدن با نظم جهانی کامل می شود و شما را از شرایط موجود خارج میکند و نتیجه های متفاوت تر از قبل را میسازد با این اوضاع راهکار چیست؟

 توصیه ما به شما

  • توصیه میکنیم برای درک بیشتر و الهام گرفتن از کائنات، اول از همه تنوع فکری خود را کم کنید ، دغدغه های بیهوده را در زندگی حذف کنید تا بتوانید ذهنی آرام و ساکت داشته باشید.
  • سعی کنید ترس های بیهوده و قضاوت های بیهوده را از شخصیت و رفتار خود حذف کنید تا بتوانید نگاه خالص و درکی درست از مسائل و نشانه ها داشته باشید.
  • یقین داشته باشید که جهان و کائنات هر لحظه در حال پاسخ دادن به سؤال های شماست برای همین کائنات هرلحظه پیامی برای شما دارد.
  • باور داشته باشید که کائنات دوست دارد با نشانه با شما صحبت کند تا شما خوشبخت و سعادتمند باشید و به خواسته های خودتان برسید.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان