سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خود هیپنوتیزمی

بیشتر اوقات به خودمان قول می‌دهیم که وقتی در شرایط خاص قرار گرفتیم ، خیلی از کارها را طور دیگری انجام دهیم ، یا خیلی از مسائل را رعایت کنیم.
اما وقتی در شرایطش قرار می‌گیریم نمی‌توانیم چیزی که گفتیم را اجرا کنیم ، چون یا فراموش می‌کنیم یا به دلیل های زیاد سخت می‌شود که انجامش بدهیم.
خیلی‌ها حتی در تصورات خود هم نمی‌توانند ببیند که میتوانند خیلی کارها را انجام دهند یا خیلی از موضوعات رعایت کنند!
راز این است: هر فردی سعی کند اصول درست زندگی کردن را به صورت تصویر در منطق و تصورات خود نگه دارد آنوقت رعایت کردن برایش بسیار آسان می‌شود.
بنابراین تنها راه رعایت کردن ، استفاده از فایل «خود هیپنوتیزمی» است، تمرین زیاد و مرور زیاد این فایل‌ها تصورات را در ذهن ثابت می‌کند.
حالا یک لحظه تصور کنید: گر این تصویرها در همیشه و همه جا ذهن شما باشد چه تغییراتی در تصمیم و رفتار شما ایجاد می‌شود؟
درآمد عالی ، برای ارائه‌ی خدمت عالی است.
همیشه در حفظ پول عالی عمل هستم.
همیشه جسمی عالی و سالم دارم.
ذهنم خود محور نیست و همیشه گوش به فرمان من است.
اینها تصوراتی هستند که رفتارهای ناخودآگاه شما را کنترل می‌کنند اگر همیشه در ذهن شما باشند آنوقت رعایت کردن آن آسان تر می‌شود.
فایل «خود هیپنوتیزمی» در اصل« القای ذهنی خود به خودی» است، که وظیفه‌اش تنظیم کردن که تصویرهای ذهنی و بعد رفتارها و تصمیم‌های ناخودآگاه شما است‌‌.
فایل «خودهیپنوتیزمی» هر چقدر تکرار شوند اول ((من هستم های)) شما تنظیم میکند سپس رفتارهای شما را تنظیم می‌کند.
من ….عالی … هستم .
من….همیشه ..سالم . هستم.
من … همیشه..خدمتی.. عالی دارم.
و…..
فردی که عمیقا چنین شعارهایی دارد چطور تصمیم می‌گیرد و چگونه رفتار می‌کند؟

ارسال دیدگاه
توسط
تومان