سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آیا توجه و محبت خواستن از دیگران اشتباه است؟

علم روانشناسی و علم تجربه ثابت کرده توجه و محبت خواستن از دیگران باعث میشود فرد وارد بازی مهر طلبی شود و از شخصیت حقیقی خود دور شود.

تعداد زیادی هستند که برای بدست آوردن توجه و محبت از دیگران از شخصیت حقیقی خود دور شدند  و تصمیم هایی را گرفتند یا رفتارهایی را انجام دادند که خودشان هم دوست نداشتند.

بنابراین میتوان در همین ابتدا درک کرد که مهر طلبی و محبت خواستن از دیگران می تواند به یک فاجعه یا تصمیم و رفتار اشتباه ختم شود چون ممکن است طرف مقابل در محبت کردن یا توجه و مهر ورزیدن به شما ضعیف عمل کند و همین اتفاق می تواند جرقه ای باشد برای شروع اتفاق های ناخوشایند.

با این اوضاع راهکار چیست؟

بهترین راهکار این است که اول از همه شروع کنید خودتان به خودتان مهر بورزید و به خودتان توجه کنید و آن محبتی که از دیگران توقع دارید، خودتان برای خودتان فراهم کنید.

 حالا نکته این است که انجام دادن این کار برای خیلی از افراد بسیار سخت است، فکر می کنند باید شخص دیگری به آنها محبت کند نه خودشان! در صورتی که این باور کاملا اشتباه است ، با این کار چه چیزی نصیب ما می شود؟

وقتی شما به خودتان مهر می ورزید و سعی میکنید به خودتان توجه یا محبت کنید ، با حس خوب به خودتان پاداش بدهید یا از خودتان به خوبی یاد کنید ، اطرافیان هم به مرور زمان (حدود ۶ ماه تا یک سال)  آرام آرام یاد می گیرند که همان طور با شما رفتار کنند.

مراقب باشید به هیچ عنوان به نیت فهماندن به دیگران این کار را انجام ندهید چون این رفتار نتیجه عکس دارد و اتفاق های ناخوشایندی را رقم میزند.

اما باید مراقب باشید در اجرای این رفتار زیاده روی نکنید و دچار غرور کاذب نشوید! تعادل هر تصمیم و رفتاری باید رعایت شود در غیر اینصورت اتفاق و  نتیجه ی ناخوشایندی را رقم میزند.

بنابراین : همان طور که به خود محبت میکنید و برای خود ارزش قائل هستید ، سعی کنید برای اطرافیان خودتان هم ارزش قائل شوید و به آنها محبت کنید با اینکار هم تعادل در تصمیم و رفتار را اجرا میکنید هم دیگران تشویق می شوند که این روند را ادامه دهند.

ارسال دیدگاه
توسط
تومان