سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

getty_165125803_86387
علت های زیادی وجود دارد که قدرت تصمیم گیری را از بین می برد اما علت اصلی آن ترس از شکست و نگرانی از اشتباه مجدد است، تعداد زیادی هستند که می ترسند تصمیم و اقدام آنها اشتباه از آب ...
human-rights-day-concept-illustration_114360-3871
اولین علت و مهم ترین دلیل این اتفاق ((خود کم بینی)) است، خود کم بینی هم موضوعی نیست که یک روزه در شخصیت یک فرد اتفاق بیافتد، نوعی ترسیدن قبل از صحبت و به دنبال تائید بودن نوعی خود کم ...
latter
معمولاً نمی دانیم چرا گاهی اوقات دست و دلمان به کار نمی رود و دوست نداریم کاری انجام دهیم، جالب اینکه بیشتر اوقات هم فکر می کنیم عامل اصلی تنبلی یا به فردا نداختن کارها شرایط موجود و دنیای اطراف ...
۸۹۷۴-gettyimages-khosrork
علم روانشناسی اثبات کرده که غرور آنقدر هم بد نیست برای اینکه دو نوع غرور وجود دارد.     1-  غروری وجود دارد که کیفیت تصمیم و رفتار را پایین می آورد و میزان عملکرد را ضعیف و کم میکند، ...
۳۷۵۸۵-manreadingBible-church-unsplash.1200w.tn
به نظر نیچه، تنها پرنده ای که از ذات خود دور شده باشد به دام شکارچی می افتد، همه ی دام ها فقط برای پرنده های کوتاه بین است. اگر بخواهیم این نظریه را در جایگاه انسانی نگاه کنیم می ...
توسط
تومان