سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سه نیاز اساسی که سرنوشت شما را میسازد

گاهی اوقات نیازهای ما آنقدر پررنگ و عمیق می‌شوند که جلوی درست فکر کردن ، درست تصمیم گرفتن و  درست اقدام کردن‌های ما را می‌گیرند و باعث میشود تصمیم‌های اشتباه و رفتار اشتباه از ما سر بزند.

در همه‌ی مواقع تمام نیازهای ما مثل: قدر کار دانستن ، ارزش قائل شدن یا حتی خرید کردن  به معنی  دیده شدن ، شنیده شدن و درک شدن محسوب می‌شود.

بنابراین تمام این نیازهای روزمره‌ی ما زیر مجموعه‌ی سه نیاز اصلی هستند.

اولین نیاز:  اینکه همه‌ی ما دوست داریم شنیده شویم.

دومین نیاز: اینکه همه‌ی ما دوست داریم دیده شویم.

سومین نیاز: اینکه همه‌ی ما دوست داریم دیگران ما را درک کنند یا ما را بفهمند.

تعداد زیادی هستند که به خاطر برآورده نشدن این خواسته‌ها در محیط کار، زندگی و روابط خودشان به مشکل خوردند ، چون احساس می‌کنند  به اندازه‌ی  کافی دیده  یا حساب نشدند.

طبق این اصل لازمه بگوییم: همان طور که برآورده نشدن آنها ، مشکل بوجود می‌آورد ، زیاد برآورده شدن آنها هم می‌تواند مشکل ساز باشد.

بی‌نهایت راه و روش وجود دارد تا دیدن اطرافیان یا شنیدن حرف‌های آنها یا درک کردن دیگران درست رعایت شود به همین دلیل درک کردن و رعایت کردن این موضوع خیلی مهم است و می‌تواند تمام اتفاق‌ها را تغییر دهد و نتیجه‌ی بهتری رقم بزند.

 برای درک بیشتر می‌توانید از فایل روانشناسی زیر استفاده کنید تا بهتر به اصل موضوع پی‌ببرید و این اصل را در جنس تصمیم و رفتار خود رعایت کنید و نتیجه‌ی بهتری در محیط کار، زندگی یا روابط خودتان بگیرید.

ارسال دیدگاه
توسط
تومان